Centrum Warszawy, Chmielna 5.
Zapraszamy do najlepszej gruzińskiej
restauracji w Polsce.
Telefon 739 575 345